CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG - thép hùng cường
Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG

Địa chỉ

: 230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

: 0903816084 - (028) 38638888 – (028) 38638889 – (028) 38650942

Fax

: (028) 38638313 – (028) 38638643

E-mail

: a1@hungcuong.com.vn

F